Benefits of Nature: uw natuur,

uit het milieu van Bestplant

Home » Over Bestplant » Benefits of Nature

Benefits of Nature

Benefits of Nature is een organisatie die ‘groen’ leven voor iedereen brengt. Dit doen zij door de hele tuinbouwsector te verduurzamen. Het – in samenwerking met een netwerk van betrokken ondernemers – meten van duurzaamheid, versterken van ketentransparantie en faciliteren van duurzame R&D-trajecten staan hierbij centraal. Het uiteindelijke doel is om de woon-, werk- en leefomgeving van mensen op deze manier mooier en gezonder te maken en een leefbare planeet achter te laten voor onze klein- en achterkleinkinderen.

Met behulp van de methode Activity Based Foodprinting helpt Benefits of Nature ondernemers inzicht te krijgen in de ecologische footprint – oftewel de milieu-impact – van hun bedrijf. Dit inzicht kan onder andere gebruikt worden bij het kiezen voor duurzamere leveranciers, transporteurs en producten, bij het verminderen van het gebruik van energie en grondstoffen of bij optimaliseren van het logistieke proces.

Benefits of Nature gelooft in 3 stappen tot verduurzaming; meten, hoe duurzaam is uw bedrijf. Verbeteren, hoe kan die duurzaamheid verbeterd worden? Innoveren, samenwerken met de keten om nieuwe producten en systemen te ontwikkelen. Want ook dat is een belangrijk doel van deze organisatie: het creëren van samenwerking in de keten, zodat er efficiënter en dus duurzamer geproduceerd kan worden.

Klik hier voor meer informatie over Benefits of Nature, of om ook aan te sluiten bij dit netwerk van vooruitstrevende partijen in de tuinbouwsector.