Spathiphyllum op z’n best,

Hortensia op z'n mooist

Spathiphyllum op z’n best,

Hortensia op z'n mooist

Spathiphyllum op z’n best,

Hortensia op z'n mooist

Spathiphyllum op z’n best,

Hortensia op z'n mooist

Home » Bestplant is Proud Member van Benefits of Nature

Bestplant is Proud Member van Benefits of Nature

Bestplant heeft zich onlangs aangesloten bij Benefits of Nature. Met de aansluiting wil de kwekerij verdergaande verduurzaming onderschrijven en serieus inzetten op een continu proces.

Voor Bestplant is het eigenlijk een logische stap. De kwekerij heeft immers “vertrouwen en kwaliteit” als kernwaarden. Kwaliteit van goede planten is belangrijk maar kwaliteit in het kweekproces is minstens zo belangrijk. Kwaliteit in kweken wordt tegenwoordig steeds meer gezocht in verdere verduurzaming van de kwekerij en het product. Door een footprintberekening te laten uitvoeren kan Bestplant gebruik maken van een haarscherpe analyse. Deze analyse zal voorzien worden van een eerste advies van Benefits of Nature. Aan de hand van het advies kan direct gekeken worden naar alternatieve aanbieders van goederen en diensten maar ook naar de huidige werkwijze.

Verduurzaming via de footprintberekening is een interessante stap. Doordat alle processen van het bedrijf overzichtelijk in kaart worden gebracht is direct duidelijk waar de meeste winst te behalen valt. En die winst is niet alleen maar ten opzichte van duurzaamheid maar ook voor het bedrijfsresultaat. Niet zelden laat een footprintberekening onverwachte zaken aan het licht komen die door onmiddellijk handelen grote kostenposten als sneeuw voor de zon doen verdwijnen.

Bestplant laat eens te meer zien dat het alle facetten van modern kweken en bedrijfsvoering uitstekend begrijpt!

Klik op onderstaande link voor meer informatie over Benefits of Nature.